Del javne razprave ponovno PRAVILNIK o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za presojo kakovosti, izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostih načrtov

S strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo smo bili seznanjeni z novo različico  Predloga Pravilnika o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za presojo kakovosti, izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostih načrtov, ki odraža odziv na pripombe občin prve različice Predloga Pravilnika. Do nove različice Predloga Pravilnika dostopate tukaj.

Morebitne komentarje in mnenja nam lahko v obliki zapisanih predlogov izboljšav pošljete do 20.6.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si