Predsednik SOS v Državnem zboru o prodaji Športne loterije d.d.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimir Prebilič se je v četrtek 15. junija 2023 udeležil nujne seje Odbora za finance v Državnem zboru RS na temo prodaje Športne loterije Slovenije in iger na srečo d.d. Na seji odbora je Predsednik SOS  pozval k razmisleku glede prodaje deleža v športni loteriji Slovenije in iger na srečo d.d. komercialnemu ponudniku iz tujine. Prav tako je izpostavil tveganje, da bi zaradi komercialnih interesov novega lastnika prišlo do negativnih posledic za razvoj športa in športne infrastrukture v Sloveniji. Opozoril je na možne resne posledice predvidene prodaje večinskega deleža.

Sredstva, ki jih prejema Fundacija za šport, predstavljajo namreč eno izmed redkih možnosti za sofinanciranje izgradnje in obnove površin za šport in prosti čas v lasti lokalnih skupnosti. Ta sredstva so pomembna za nadaljnji razvoj športa in zagotavljanje ustreznih pogojev za športne dejavnosti, skozi razpise Fundacije za šport tudi v občinah. Zato je v imenu občin članic SOS izrazil zaskrbljenost, da bi se sredstva Fundaciji za šport zmanjšala, kar bi negativno vplivalo na zmožnost sofinanciranja površin za šport in prosti čas.

Na podlagi predstavljenih stališč udeležencev, je Odbor za finance sprejel sklep, da se prodaja deležev v Športni loteriji in iger na srečo d.d. glede na argumente, izpostavljene v opravljeni razpravi, še posebej pa zaradi izostanka celovitih analiz učinkov prodaje za področje športa in invalidov, ne podpira.