Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-1) - PRIPOMBE OBČIN

Obveščamo vas, da je bil na seji pogajalske skupine za plačni steber javnih uslužbencev v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodov gasilcev in javnih uslužbencev plačne skupine B v teh uporabnikih proračuna obravnavan predlog Zakona o javnih uslužbencih. Predlog zakona je dostopen na povezavi TUKAJ. Ključne sprememebe so navedene v dokumentu TUKAJ.

Vaše morebitne dodatne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujete do torka, 4. 7. 2023 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.