Objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Dne 9. 6. 2023 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Bistvene spremembe si lahko preberete tukaj: okroznica_normativi za prostor in opremo.