VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO - Predstavitev pomislekov glede predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja

Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev,

Ministrstvo za naravne vire in prostor je 22. maja 2023 v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja.

Predlog zakona predvideva korenite spremembe v načinu izvajanja gospodarskih javnih služb, ki s seboj nosijo velike posledice – predstavljajo finančno in administrativno breme zaradi nujnosti sprememb koncesijskih pogodb, sprememb odlokov občin, predvidenih združitev ali ustanovitev novih komunalnih podjetij oz. odprave režijskih obratov, podržavljanja oskrbe s pitno vodo, medtem ko strošek takšnih finančnih in administrativnih bremen v predlogu zakona ni ocenjen.

Ker želimo ob zaključku javne obravnave zakona širši javnosti predstaviti vidik predstavnikov lokalnih skupnosti in izvajalcev javnih služb, vas vabimo na novinarsko  konferenco Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva, ki bo

v ponedeljek, 26. 6. 2023, ob 14. uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, dvorana G v medetaži.

Pripombe glede predloga Zakona o gospodarskih javnih službah bodo predstavili: dr. Vladimir Prebilič, predsednik SOS; Marko Rupar, predsednik komisije za gospodarske javne službe pri SOS; dr. Miloš Senčur, vodja strokovne službe ZMOS; Robert Smrdelj, predsednik ZOS; Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva.

Na novinarsko konferenco smo povabili tudi priznana strokovnjaka in poznavalca področja gospodarskih javnih služb doc. dr. Primoža Banovca in pravnika prof. dr. Gorazda Trpina.

Zaradi lažje organizacije vas vljudno prosimo, da svojo prisotnost potrdite najkasneje do 25. 6. 2023 na naslov info@sos.si.