Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij za poklic zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist

S strani Ministrstva za zdravje smo bili obveščeni o javni obravnavi osnutka Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij za poklic zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist. Na Ministrstvu za zdravje so z namenom odprave administrativnih ovir, pohitritve postopka in zasledovanja načela ekonomičnosti upravnega postopka priznanja poklicne kvalifikacije za kandidate, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine ali doktor dentalne medicine specialist pridobili v tretji državi in imajo ponudbo za delo v Republiki Sloveniji pristopili k pripravi novega Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij za polic zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (osnutek ZPPKZ-1).

Na sledečih povezavah najdete:

Vaše pripombe ali predloge na osnutek zakona nam prosimo posredujte do petka, 14. 7. 2023 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.