Odlok o spremembi Odloka o določitvi vrednosti točke za odmero rudarske koncesnine

Odlok o spremembi Odloka o določitvi vrednosti točke za odmere rudarske koncesnine določa, da vrednost točke za odmero rudarske koncesnine določi Vlada Republike Slovenije in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Do Odloka lahko dostopate tukaj.
S tem odlokom se vrednost točke uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin v obdobju od začetka januarja 2019 do konca maja 2023. V navedenem obdobju je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije znašal indeks rasti življenjskih potrebščin 120,6 oziroma stopnja inflacije 20,6 %. Podatki za junij 2023 bodo znani šele v juliju 2023, zato jih v izračunu nismo mogli upoštevati. Z odlokom se zato predlaga dvig vrednosti točke za 20,6 %, torej z 0,00951 na 0,01147 EUR.

Odlok se začne uporabljati od 1. januarja 2024, zato bi se nova vrednost točke upoštevala pri odmerah rudarske koncesnine v letu 2025 za leto 2024.

Občine lahko oddate pripombe v obliki predlogov na do 14.7.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.