Izmenjava stališč pri nastajajočem Zakonu o podnebnih spremembah

V četrtek 22.6.2023 je v Hiši EU v Ljubljani potekal Javni posvet o predlogu Zakona o podnebnih spremembah, katerega se je poleg področnih strokovnjakov, deležnikov in zainteresirane javnosti udeležila tudi predstavnica SOS. Andrej Gnezda, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za podnebne politike na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo je po uvodnem pozdravu predstavil temeljna izhodišča kot tudi okvirno dispozicijo za pripravo Zakona o podnebnih spremembah.

V nadaljevanju je v so-organizaciji ministrstva in Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja potekalo delo v skupinah, kjer so zbrane udeleženke in udeleženci imeli priložnost izpostaviti svoja stališča pri odprtih vprašanjih, ki so zadevala strategije in načrte, sektorsko prilagajanje na podnebne spremembe, organiziranost za izvajanje politik, širše vključevanje družbe in deležnikov, presojo vplivov na okolje, finančne vidike podnebnega prehoda kot tudi druge iniciative. Kot je povedal predstavnik pristojnega ministrstva, bo predlog zakona predvidoma pripravljen jeseni, v načrtu pa je julija 2023 še izvedba drugega in tretjega javnega posveta z zainteresirano javnostjo (Koper, Maribor), kjer bo prav tako možno aktivneje sodelovati.