ALI PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA RUŠI DOBRO DELUJOČ SISTEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB?

Ljubljana, 26. 6. 2023 – potekala je novinarska konferenca, na kateri so predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva predstavili svoj pogled na predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, ki ga je v javno razpravo pred mesecem dni poslalo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ker ne temelji na analizi stanja na področju izvajanja gospodarskih javnih služb in ruši sicer dobro delujoč sistem njihovega izvajanja, so ob zaključku javne obravnave zakona bili enotni predstavniki vseh treh predstavniških organizacij.  

Predlog zakona predvideva korenite spremembe v načinu izvajanja gospodarskih javnih služb, ki s seboj nosijo velike posledice. »Podatki kažejo, da lokalne skupnosti v Sloveniji uspešno zagotavljajo oskrbo s pitno vodo in druge komunalne storitve. Posegi, ki jih predvideva ministrstvo po nepotrebnem destabilizirajo izvajanje teh javnih storitev. Ukinitev režijskih obratov denimo, predstavlja resno grožnjo za sistem, saj so se pogosto izkazali kot najracionalnejša in cenovno najbolj primerna oblika izvajanja javne službe manjših sistemov. Še posebej na razpršenih podeželskih območjih, kjer so prisotni manjši sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode, so režijski obrati ključnega pomena,« je poudaril predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimir Prebilič.

»Vse štiri predstavniške organizacije smo ob zaključku javne razprave svoje pripombe posredovali resornemu ministrstvu. Načrtovani posegi v sistem izvajanja gospodarskih javnih služb, kot je to ukinitev režijskih obratov, združevanje ali ustanavljanje novih javnih podjetij, posledične prekinitve koncesijskih pogodb, so z vidika lokalnih skupnosti nedopustni. Vse prelagane spremembe s seboj nosijo tudi administrativna, predvsem pa finančna bremena, ki jih resorno ministrstvo niti ni ocenilo. Za občine, koncesionarje ter občanke in občane zagotovo ne pomenijo finančne razbremenitve «, je bil jasen Marko Rupar, predsednik komisije za gospodarske javne službe pri Skupnosti občin.

Dr. Miloš Senčur, strokovni vodja Združenja mestnih občin Slovenije je problematiziral tudi pravne vidike prelaganih sprememb: »Predlog zakona je zasnovan v duhu očitne tendence po krepitvi državne centralizacije, kar se najbolj očitno kaže pri poskusu podržavljenja oskrbe s pitno vodo, ki sicer sodi v izvirno pristojnost občin, in pri obsegu državnega nadzora, s čimer se nedopustno krši zagotovljen položaj lokalne samouprave

Tudi Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva v predlaganih spremembah Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja ne vidi pozitivnih učinkov. »V predlogu zakona predlagane spremembe bodo zagotovo zamajale finančno in organizacijsko stabilnost komunalnih podjetij. Takšne spremembe lahko prinesejo tudi propad nekaterih komunalnih podjetij. Ne vem, kdo bo potem odvažal odpadke iz gospodinjstev, dobavljal pitno vodo …«, izpostavlja.

Vse tri organizacije so resorno ministrstvo pozvale, naj opravi analizo delovanja gospodarskih javnih služb varstva okolja in tako opredeli in utemelji nujne spremembe v sistemu, nato naj poda oceno finančnih posledic nujnih sprememb in določi vire za prilagoditve novi zakonodaji. Ministrstvo pozivajo, da tako ugotovljene nujne spremembe dodela skupaj z delovno skupino, ki bo vključevala ključne deležnike. Prepričani so, da bo le tako lahko pripravljen sistemski prepis, ki bo današnje stanje na področju gospodarskih javnih službe varstva okolja izboljšal in ne poslabšal ter bo pozitivno vplival na izvajanje na terenu.

Galerija slik