Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih

Obveščamo vas, da je v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih.

Spremembe in dopolnitve veljavnega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) so potrebne zaradi implementacije dveh direktiv, in sicer glede o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih ter o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev.

Preostale spremembe in dopolnitve se nanašajo na ureditev opravljanja dela na domu, ureditev t.i. agencijskega dela, redefinicijo krajšega delovnega časa kot polnega, nadgraditev postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, zadržanje učinkovanja odpovedi za predstavnike delavcev, institut sodne razveze v primeru nezakonitega prenehanja delovnega razmerja predstavnika delavcev, ureditev tedenskega počitka, zastaranje terjatev, varstvo delavcev, žrtev nasilja v družini, so redakcijske narave oziroma se nanašajo na odpravo nejasnosti, ki se je izkazala pri uporabi določenih institutov v praksi.

Predlog najdete na TEJ POVEZAVI.

Vaše pripombe in stališča nam lahko posredujete najkasneje do petka, 7. 7. 2023 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si