Zakon o dolgotrajni oskrbi v državnozborski proceduri

Kot ste bili seznanjeni je v državnozborski proceduri Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi.

Predlog zakona odpravlja pomanjkljivosti Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), in sicer pristojnost vstopnih točk prenaša na CSDje, ureja področje financiranja dolgotrajne oskrbe, oskrbovalcem družinskega člana omogoča, da nadaljujejo z izvajanjem storitev tudi po 1. 1. 2024. Z navedenim datumom bodo namreč obstoječi družinski pomočniki prevedeni v oskrbovalce družinskega člana. Z določbo se uvaja domnevo, da je ob izpolnjevanju ostalih pogojev, z dnem pričetka veljave predloga zakona za osebe izpolnjen pogoj gostote zavarovanja v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Sedaj veljavni ZDOsk za začetek uporabe pravic določa 1. 1. 2024. Navedeni rok predstavlja prekratek rok za prehod na nov sistem DO, saj ne omogoča pravočasne izvedbe aktivnosti za vzpostavitev sistema in prehoda izvajalcev na nov sistem DO. Opredelitev primerne časovnice je za vse deležnike ključnega pomena za zagotovitev materialnih pogojev dela, kadrov in potrebne sistemske in podporne rešitve za izvajanje DO. Glede na to, da časovnica, določena v ZDOsk, ne omogoča pravočasnega začetka izvajanja DO, je nujno in neodložljivo, da se na novo določi prehodno obdobje za začetek uporabe pravic do DO, tako da se izvajanje posameznih pravic zamakne na kasnejše datume.

Na sledečih povezavah najdete:

Vljudno naprošamo za vaše mnenje in stališča, ki nam jih lahko posredujete najkasneje do petka, 7. 7. 2023 na ursa.rupar@skupnostobcin.si.