Predlog zakona o letalstvu

Spoštovane članice, spoštovani člani,

Ministrstvo za infrastrukturo nam je v pregled in obravnavo posredovalo Predlog zakona o letalstvu ter Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. Skupnost občin Slovenije (SOS) je pristojno ministrstvo večkrat opozorila na potencialne negativne posledice za občine, v katerih se nahajajo letališča, saj je obstajala možnost izpada dohodka iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Ministrstvo je prisluhnilo argumentom SOS-a in občin, ter delno upoštevalo njihove pripombe glede plačila NUSZ za infrastrukturo letališč. V predlogu zakona (145. členu je navedeno), da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje za objekte in naprave za obravnavo potnikov, prtljage, tovora oziroma pošte.Na Skupnosti občin Slovenije si bomo prizadevali za še jasnejše določbe glede obveznosti plačila NUSZ.

Na spodnjih povezavah se nahajajo besedila predlogov zakona:

– Zakona o letalstvu

– Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa

Vse predloge in pripombe je treba posredovati na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 13. julija.