Odziv SOS na odločitev ministrstva glede dofinanciranja javnih sredstev za javne občinske zavode na področju kulture

Skupnost občin Slovenije je na ministrico za kulturo posredovala odziv na izven sistemsko do-financiranja področja kulture v Mariboru kot ukrep podpore mestni kulturi oz. ukrep, ki naj bi delno zmanjšal razkorak med stroški izvajanja zakonskih nalog in prejetimi finančnimi sredstvi skozi sistem izračunavanja povprečnine.

V odzivu smo izpostavili, da Skupnost občin Slovenije sicer že nekaj let izračunava in opozarja na anomalijo v sistemu financiranja občin, skozi katero so nekatere občine že leta prikrajšane za potrebna finančna sredstva glede na stroške izvajanja zakonskih nalog. Anomalija je povezana s specifičnostmi posamičnih občin, ki so izven okvir »imaginarne« občine, ki je bila za osnovo vzpostavitev sistema financiranja občin, torej gre za večje število občin. Tudi zaradi naših opozoril je bila pri Ministrstvu za javno upravo ustanovljena posebna delovna podskupina, katere naloga je bila pregledati obstoječi sistem ter pripraviti predloge rešitev. Delova podskupina je svoje delo opravila in predlogi so bili predani ministrici za javno upravo.

Sicer je pohvalno, da se je ministrstvo odzvalo na težave v Mestni občini Maribor in si prizadeva za ohranjanje kulture v mestu, je rešitev, ki se je osredotočila le na težave ene občine neustrezna. Vsaka občina ima svoj kulturni potencial, ki prispeva k celotni kulturni krajini Slovenije, zato bi moralo ministrstvo zagotavljati stabilno in trajnostno financiranje ter seveda primerljivo za vse občine. Rešitev je v sistemskih spremembah, ki občinam zagotavljajo ustrezna finančna sredstva, ki se čim bolj približajo stroškom izvajanja zakonski nalog. Ta bo omogočila ohranitev in razvoj kulture v vsej njeni raznolikosti, ustvarjalnosti in zagotovila trajnost v vseh slovenskih občinah in ne le izjemoma v kriznih situacijah posamezne občine.