Poziv za sodelovanje - priprava ukrepov znotraj prenove Nacionalnega programa za kulturo

Na sestanku med predsednikom komisije za kulturo Markom Funklom in Tjašo Pureber, generalno direktorico direktorata za razvoj kulturnih politik je bilo dogovorjeno, da se lahko okviru Skupnosti občin Slovenije aktivno vključimo v pripravo Nacionalnega programa za kulturo še pred javno obravnavo.

Naslednji korak sodelovanja je zbiranje predlogov ukrepov s strani lokalnih skupnosti s pomočjo obrazca, ki ga pošiljamo v TUKAJ. Prosimo vas, da v obrazec (zavihek 1) vnesete predloge ukrepov, za katere menite, da bi jih bilo potrebno na novo vpisati v nastajajoči akcijski načrt glede na spremembe NPK, ki jih predlaga ministrstvo – povzetek strukture in gradiva zadnjega posveta vam pošiljamo v priponki. Imejte v mislih, da se ne išče konkretnih investicij, temveč predloge povezovalnih sistemskih ukrepov.

TUKAJ prilagamo obrazec, ki ga po potrebi kopirajte v isti ali novi zavihek. V obrazcu sta za orientacijo navedena tudi dva primera. V primeru dodatnih vprašanj prosim kontaktirajte Tadej Meserka na Ministrstvo za kulturo (tadej.meserko@gov.si; 01 369 5923).

Vabimo vas za vaše predloge na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 20. julija 2023.