Zakonodaja

Arhiv za kategorijo: Zakonodaja

  • 03.04.2024.

Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije

Vlada RS je na 97. redni seji izdala uredbo, ki določa podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije. Uredba določa podrobnejša pravila urejanja prostora za postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov ter izjeme od njihove obvezne postavitve, podrobnejša...
  • 14.03.2024.

Delovna skupina SOS o izvajanju NUSZ

V sredo, 13.3.2024 se je v Ljubljani prvič sestala Delovna skupina SOS za pripravo novega modela dogovora med občinami za izvajanje NUSZ v Sloveniji, ki je bila ustanovljena na pobudo predsedstva SOS. Uvodno srečanje je bilo namenjeno pregledu stanja in oblikovanju načrta za pripravo novega modela dogovora med občinami za izvajanje NUSZ. NUSZ je edini...