Sestanek z MJU glede predloga novega Zakona o javnih uslužbencih

Dne 10. 7. 2023 je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek glede predloga novega Zakona o javnih uslužbencih. Na sestanku so bili prisotni predstavniki ministrstva in reprezentativnih združenj občin.

Predstavljeni so bili glavni poudarki/novosti predloga: vzpostavitev Centra za upravljanje s kadri, prenova selekcijskih postopkov oziroma postopkov zaposlovanja, štipendiranje, poenotenje varstva pravic javnih uslužbencev, uvedba državnega izpita iz javne uprave, uvedba obveznega obdobnega usposabljanja javnih uslužbencev, prenehanje delovnega razmerja ob izpolnitvi polnih pogojev za upokojitev, pripravništvo, …

V prihodnjih dneh bo predlog zakona dan v državnozborsko proceduro in poslan tudi reprezentativnim združenjem občin v pripombe. Cilj ministrstva je, da se zakon uveljavi s 1. 1. 2024.