Javna obravnava novele Zakona o javni rabi slovenščine

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo novelo Zakona o javni rabi slovenščine, ki je dostopna tukaj.

Aktualni Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS) je bil sprejet leta 2004 in dopolnjen 2010, ko zakonodajalec še ni mogel predvideti tehnologij in storitev, ki so danes ključne za dostop do storitev informacijske družbe, do kulturnih in medijskih vsebin ter do večine drugih informacij, ki jih uporabniki zbirajo, ustvarjajo in širijo prek digitalnih platform. Prav tako še niso bile razširjene pretočne storitve na zahtevo, ki jih globalni ponudniki tržijo po celotni Evropski uniji, a večinoma niso na voljo v slovenskem jeziku. Z manjšimi popravki je bil zakon leta 2010 sicer dopolnjen, vendar je tudi od tedaj minilo že precej let, medtem pa se je predvsem na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij družbena stvarnost spreminjala še hitreje, kar je močno vplivalo tudi na rabo slovenskega jezika. Osnovno vodilo predloga zakona je zaščita slovenščine ter njenega uporabnika ali uporabnice, ki jima je treba omogočiti dostop do sodobne informacijske družbe. Predlog novele Zakona o javni rabi slovenščine zato vsebuje definicijo javne rabe slovenščine in jasno opredeljuje pristojnost inšpektoratov za nadzor nad določbami posameznih členov. Zakon je dopolnjen z določbami (členi), ki širijo varovanje jezika tudi v digitalno okolje ter zajemajo obstoječe in prihodnje uporabniške vmesnike, prek katerih uporabniki komunicirajo z elektronskimi napravami, grafične, glasovne in otipne.

Predloge, pripombe in mnenja lahko do vključno 29. julija 2023 posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.