Predlog nove intervencije, ki nadomešča intervencijo plačila NATURA 2000

Seznanjeni smo bili s predlogom nove intervencije, ki nadomešča intervencijo plačila Natura 2000 in bo predmet usklajevanj z Evropsko komisijo. Besedilo spremembe dokumenta se nanaša na Intervencijo Habitatni tipi in vrste na območjih Natura 2000 (HTV_N2000) ter vključuje naslednje dve operaciji: Negnojene travnike na območjih Natura 2000 (NEGN_TRAV) in Goričke travnike (GORICKI_TRAV).

Do dokumenta dostopate v priponki tukaj.