Uredba o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v javno obravnavo poslalo osnutek Uredbe o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja.

Osnutek uredbe je pripravljen na podlagi 201. člena Zakona o elektronskih komunikacijah.

Osnutek uredbe določa obveznosti v zvezi z vzpostavitvijo in zagotavljanjem sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil, način financiranja sistema in tehnične zahteve za njegovo delovanje. Pri tem so določene zahteve glede delovanja sistema, obveznosti operaterjev, tehnične in varnostne zahteve, naloge organa, financiranje sistema iz državnega proračuna in prekrškovne določbe v primeru kršitev določb te uredbe.

Besedilo osnutka Uredbe o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja se nahaja na tej povezavi.

Predloge in pripombe lahko do vključno 24. avgusta 2023 posredujete na naslov karmen.stumberger@skupnostobcin.si.