Predlog Uredbe o varnostni dokumentaciji in minimalnih varnostnih ukrepih povezanih subjektov

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost je pripravil Predlog Uredbe o varnostni dokumentaciji in minimalnih varnostnih ukrepih povezanih subjektov.

Sprejet je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-B), ki je uvedel novo kategorijo zavezancev, ki so tudi državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije in nosilci javnih pooblastil ter drugi subjekti, ki niso organi državne uprave (povezani subjekti).

Nadalje ZInfV sedaj že na zakonski ravni ureja nadzor in sankcije za kršitve tudi še za omenjene zavezance (povezane subjekte).

Sicer bi morali povezani subjekti že sedaj izpolnjevati pogoje določene iz Uredbe o informacijski varnosti v državni upravi, ki je bistveno bolj obširna od predloga uredbe, zato prilagoditev predlagani uredbi za njih ne bi smela povzročiti težav, osnovne obveznosti povezanih subjektov je ob tem predvidel že ZInfV-B, predlog uredbe jih le podrobneje ureja.

Besedilo predloga Uredbe o varnostni dokumentaciji in minimalnih varnostnih ukrepih povezanih subjektov se nahaja na tej povezavi.

Predloge in pripombe lahko do vključno 16. avgusta 2023 posredujete na naslov karmen.stumberger@skupnostobcin.si.