Odprt razpis EU: Second Innovative Actions za mesta in razvoj turizma v mestih

V vednost in delitev posredujemo informacijo o odprtem razpisu EU Second Innovative Actions, ki je zanimiv za mesta in razvoj turizma v mestih.

EUI (European Urban Initiative) je uradno objavila drugi razpis za inovativne ukrepe s proračunom ESRR v višini 120 milijonov EUR. Razpis je odprt do 5. oktobra 2023 do 14.00 CEST. Mesta, to je vaša priložnost, da ste drzni, tvegate in se pripravite na skupno rabo novih inovativnih rešitev!

Ta drugi razpis je odprt za vsa mesta v EU. Projekti se morajo osredotočati na eno od naslednjih treh tem:

Ozelenitev mest“: preizkušanje in zagotavljanje oprijemljivih inovativnih rešitev na zeleni infrastrukturi za boljše reševanje biotske raznovrstnosti, onesnaževanja, virov in podnebnih izzivov, kar močno prispeva k zelenemu in pravičnemu prehodu v okviru naložb kohezijske politike.

„Trajnostni turizem“ za podporo dolgoročne zelene in digitalne preobrazbe ter odpornosti turističnega ekosistema. Pri tej temi želijo predvsem izboljšati pogoje za prebivalce in obiskovalce mesta.

Izkoriščanje talentov v mestih, ki se zmanjšujejo“ – zlasti v regijah, ki jih je Evropska komisija opredelila v sporočilu „Izkoriščanje talentov v evropskih regijah“, da bi obdržali in pritegnili talente.

Vse informacije o razpisu, temah, virih, časovnici in rokih najdete na tej povezavi.