Predlog Pravilnika o strokovnem izpitu za poveljnika in operativnega vodjo