Osnutek nove Ocene ogroženosti RS zaradi požarov v naravnem okolju in na prostem

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je pripravila Oceno ogroženosti Republike Slovenije zaradi požarov v naravnem okolju in na prostem, verzijo 3.0. Najpomembnejše spremembe v oceni glede na Državno oceno ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju iz leta 2015, verzija 2.0, so naslednje:

  • spremenjen je naziv ocene;
  • izgled prve strani ocene je harmoniziran z ostalimi ocenami ogroženosti,
  • prenovljena in razširjena je vsebina, ki se nanaša na vire nevarnosti in na požare v naravnem okolju kot pojav;
  • več je statističnih podatkov o požarih v naravnem okolju in na prostem;
  • dodani so opisi največjih in nekaterih specifičnih požarov v naravnem okolju in na prostem po letu 1992;
  • za potrebe prikaza ogroženosti občin in regij (izpostav URSZR) so pripravljeni novi podatki o prebivalcih in gostoti poseljenosti, sam prikaz ogroženosti pa harmoniziran z drugimi novejšimi ocenami ogroženosti na državni ravni, ki jih je pripravila URSZR; uradno je podana ocena ogroženosti tudi za občino Ankaran;
  • večja pozornost je namenjena tudi požarom v naravnem okolju v povezavi z že prisotnimi in bodočimi podnebnimi spremembami;
  • razširjeno je poglavje s predlogi preventivnih in drugih ukrepov na področju obvladovanja tveganja požarov v naravnem okolju in samih požarov v naravnem okolju kot nesreče;
  • dodan je seznam kratic in krajšav;
  • ažuriran je seznam virov.

Celotno besedilo osnutka najdete TUKAJ.

Morebitne predloge in dopolnitve v obliki »sledi spremembam« nam lahko posredujete najpozneje do 8. avgusta 2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.