Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah - ponovno strokovno usklajevanje

Skupnost občin Slovenije je v ponovno strokovno usklajevanje prejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah.

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi stališč in pripomb, ki jih je prejelo v okviru dosedanjega strokovnega in predhodnega medresorskega usklajevanja, pripravilo dopolnjen osnutek predloga zakona.

Predlog zakona in pojasnilo glede dopolnitev oz sprememb predloga najdete na sledečih povezavah:

Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do petka, 18. 8. 2023 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.