Predsednik vlade s predstavniki asociacij občin o posledicah ujm in potrebah občin

Ljubljana, 8.8.2023- predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob je sklical sestanek glede posledic vremenskih ujm v občinah, ki so se ga udeležili predstavniki asociacij občin, ministra, dr. Aleksander Jevšek in Uroš Brežan, ministrica mag. Alenka Bratušek in ostali predstavniki ministrstev. S strani SOS so se sestanka udeležili dr. Vladimir Prebilič, predsednik SOS in župan Občine Kočevje, Nejc Smole, predsednik sekcije ostalih občin SOS in župan Občine Medvode in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS.

Predsednik Golob je uvodoma povedal, da je to prvi sklicani sestanek za dialog z občinam v nizu večih, ki bodo sledili. Poudaril je, da je situacija v občinah izredno težka, vendar pokazalo se je, da znamo stopiti skupaj. Odreagirala je tudi tujina je izpostavil, vedno več držav je namreč pripravljenih ponuditi pomoč, zato poziva občine, da sporočijo svoje potrebe. Povedal je še, da bo Vlada pripravila rebalans proračuna in zagotovila najnujnejša potrebna sredstva za občine.

Leon Behin, direktor Uprave za zaščito in reševanje je poročal o stanju in potrebah na terenu, ter prav tako izpostavil, da je ključno, da občine tudi same sporočajo stanje. Občine bodo tekom naslednjih dni namreč dobile tudi informacije o tem kaj vse je na razpolago za pomoč pri sanaciji posledic ujm, na voljo pa bo tudi pomoč v obliki mehanizacije in ekip iz tujine je še povedal.

Minister za naravne vire in prostor, Uroš Brežan je predstavil namen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Povedal je, da je predlog zakona nastajal v luči vremenskih ujm v mesecu juniju in ga bo treba dodatno prilagoditi glede na trenutne razmere. Občine bi naj bile na podlagi predhodnega sanacijskega načrta upravičene do 40-odstotnega vnaprejšnjega plačila je med drugim izpostavil, kar so predstavniki občin sprejeli z velikim odobravanjem.

Predsednik SOS, dr. Prebilič je povedal, da pozdravljamo dobro odzivnost države in sklican sestanek. Povedal je, da se je tudi Skupnost občin Slovenije organizirala in vzpostavlja sistem pomoči med občinami. Predlagal je, da se za najbolj prizadete občine v zadnjih ujmah pripravi sistemski intervencijski zakon, s katerim bi reševali vse ključne izzive, ki zahtevajo hitre odzive. Kot je na primer možnost hitrih sprememb občinskih prostorskih načrtov zaradi potrebne zagotovitve gradbenih parcel za (nadomestne) gradnje. Ponovno je tudi izpostavil ministrici za infrastrukturo že posredovano pobudo SOS za uvedbo bencinskega centa, namenskega vira za sanacijo cestne infrastrukture v prizadetih občinah.

Na sestanku je bilo govora še o problemih urejanja vodotokov in izdelav izredno dragih hidroloških študij, ki so na ramah občin, čeprav bi jih mogla po mnenju občin izvajati država skupaj z občinami. Omenjene so bile še težave pri prijavah škod, saj so posamezni objekti bili poškodovani večkrat v različnih vremenskih ujmah. Župan Slovenj Gradca, Tilen Klugler je posebej opozoril še na številčnost plazov (na njihovem območju zabeleženih 168 plazov) in dejstvo, da imajo na Koroškem samo 3 hidrologe. Pomembna tema sestanka je bil tudi odvoz odpadkov in problematika premajhnih kapacitet kontejnerjev za njihov odvoz.