Predstavniki občin ponovno na sestanku s predsednikom Vlade RS

Predstavniki občinskih združenj in Vlade RS so se dne 16. 8. 2023 ponovno srečali in spregovorili o dosedanjem poteku intervencijskih/sanacijskih del na prizadetih območjih in se pogovorili o morebitnih potrebnih izboljšavah.

Po besedah ministra za naravne vire in prostor, bo ključni instrument sanacije vzpostavitev tehničnih pisarn na terenu, ki bodo občinam, posameznikom in gospodarstvu v pomoč pri iskanju rešitev za odpravo posledic, za gradnjo in obnovo obstoječih prizadetih objektov ter za novogradnje.

Predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič je izrazil zadovoljstvo s sestankom. ”Soočili smo se s tem, kako potekajo intervencije na terenu in smo vsi zelo pomirjeni, saj bodo vsi intervencijski stroški v 100 odstotkih povrnjeni občinam, kar je za nas bistven podatek. Stvari lahko tečejo nemoteno naprej.” Opozoril je, da bo velik izziv pri odpravi posledic poplav predvsem iskanje nadomestnih zemljišč, za nadomestne gradnje.

Generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar je predstavnike Vlade RS pozvala naj se nemudoma vzpostavita  brezplačna telefonska številka in enotna spletna stran, na kateri bodo lahko državljanke in državljani, ki jih je prizadela ujma v mesecu avgustu 2023, pridobili vse potrebne informacije, ki jim bodo pomagale reševati njihove težave na vseh področjih poslovanja državne uprave na enem mestu.

Predloge prihodnjih ukrepov države naj bi Vlada RS obravnavala na seji 17. 8. 2023. Predsednik Vlade je občine pozval k čimprejšnjemu popisu škode, na podlagi katerega jim lahko država izplača sredstva.

FOTO: Blaž Samec