Predstavniki Skupnosti občin Slovenije na sestanku z MNVP

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije župan Občine Cerknica Marko Rupar, dr. Primož Banovec in generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar so se udeležili skupnega sestanka na Ministrstvu za naravne vire in prostor med predstavniki MNVP in predstavniki organizacij ZMOS, SOS in ZOS, ki je potekal v petek, 18. avgusta 2023 v prostorih Ministrstva za naravne vire in prostor na Dunajski cesti 48.

Dnevni red sestanka je bil Obravnava pripomb občin na predlog zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja ter Ukrepi sanacije po poplavah.

Pri prvi točki dnevnega reda so predstavniki združenj vztrajali, da pristojno ministrstvo poda odziv na predloge združenj pisno ter opozorili na to, da so predstavniki ministrstva ponovno zavrnili možnost, da na tem sestanku sodelujejo predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva. Združenja so pozvala ministrstvo, da pridobi mnenje protikorupcijske komisije o morebitnih omejitvah pri sodelovanju Zbornice komunalnega gospodarstva.

V nadaljevanju sestanka so predstavniki ministrstva predstavili svoje poglede na predloge združenj v zvezi z zakonom o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Sklep sestanka je bil, da bodo predstavniki ministrstva podali združenjem pisne pripombe z rokom, da katerega se bodo lahko združenja opredelila.

Združenja so pod točko 2 ponovno opozorili, da je potrebno organizirati popisne komisije in da je potrebno zagotoviti ustrezen kader ter tudi finančna sredstva za nagrado le-tem. Vsa združenja so tudi opozorila na nujnost določitve kapice za izvajalce sanacije v občinah. Pozvala so ministrstvo, da pripravi izhodišča za nujno sanacijo vodotokov z navodili, kaj naj občine delajo, da ne bodo s svojimi ukrepi ustvarile nove težave. Ministrstvo je pozvalo združenja, da naj podajo predloge, kako procesno učinkovito zagotavljati nadomestne gradnje.