V pripravi interventna zakona po nedavnih uničujočih poplavah

Vlada je na 64. redni seji dne 17. 8. 2023 obravnavala predloge rešitev za pripravo interventne zakonodaje po nedavnih uničujočih poplavah in bo pripravila dva zakona.

Prvi zakon, interventni zakon, je po besedah ministrice za javno upravo Sanje Ajanovič Hovnik nujno potreben za to, da se lahko sanacija prične, da se lahko začnejo odpravljati posledice te naravne nesreče. Gre za ukrepe, ki zajemajo tako vzpostavitev javne in druge infrastrukture, do ukrepov, ki bodo pomagali občinam, predvsem pa za ukrepe, ki bodo dosegli ljudi in jim bodo pomagali premostiti te hude čase.

Vlada pa je identificirala tudi že sistemske ukrepe, ki bodo potrebni za to, da se vse posledice te naravne nesreče tudi dolgoročno odpravijo in bodo vključeni v tako imenovani zakon o obnovi.

Predvidoma bodo v zakona vključene naslednje rešitve:

Začasna namestitev posameznikov in družin: Ministrstvo za javno upravo je pripravilo načrt razpolaganja s praznimi nepremičninami v državni lasti, ki bodo na voljo za brezplačni najem. Druge nepremičnine za oddajo prizadetim v poplavam za začasen ali tudi trajnejši najem bo koordiniral Stanovanjski sklad RS in jih dodeljeval tistim, ki jih bodo potrebovali.

Tehnična pisarna: Vlada RS bo oblikovala poseben organ za tehnično pomoč prizadetim prebivalcem, podjetjem, občinam pri obnovi ali rekonstrukciji objektov. Šlo bo za eno pisarno, ki bo imela več izpostav na terenu. Z interventnim zakonom bodo opredelili naloge in pristojnosti pisarne.

Pohitritev postopkov za nujno rekonstrukcijo: Rekonstrukcija bo zajela objekte, ki jih je zaradi varovanja premoženja nujno obnavljati in predstavljajo nevarnost za okolje. Vlada načrtuje “odpustke” pri soglasjih in dovoljenjih.

Občinski podrobni prostorski načrt za odpravo posledic naravne nesreče: Z vsemi akterji, ki pri teh načrtih sodelujejo – praviloma so v pristojnosti občin –, bodo iskali rešitve za vse, ki so izgubili dom ali ostali brez poslovnih prostorov.

Izredne denarne pomoči, ki jih delijo centri za socialno delo: ta pomoč znaša 465 evrov za samsko osebo oziroma okoli 1.800 evrov za štiričlansko družino. Trenutno na vladi govorijo o ideji, da bi bili tisti, ki so utrpeli “resno gmotno škodo”, lahko dobili sedemkratnik tega zneska. Kriterije in postopek bodo pojasnili prihodnji teden.

Brezplačna namestitev v domove za starejše v času trajanja sanacije za tiste starejše, ki so bili prizadeti v poplavah.

Odprava pogoja garancije za povračilo škode podjetjem: Po programu odprave posledic škode v gospodarstvu bodo oškodovana podjetja prejela pomoč v višini do 60 odstotkov, če so imela škodo, ki je nastala in je upravičena do pomoči, zavarovano. V nasprotnem primeru je povračilo do 50 odstotkov. Deset odstotkov škode bodo dobili v obliki predplačila, za katerega pa, kot je danes dejal Han, ne bo potrebna garancija.

100-odstotno sofinanciranje plače: Mesec dni, med 3. avgustom in 3. septembrom, bo država sofinancirala 100-odstotno plačo. V veljavi je sicer že ukrep čakanja na delo, ki predvideva 80-odstotno sofinanciranje.

Solidarnostna pomoč za samozaposlene v podjetjih, kulturi in pri kmetih, ki bi jim promet na letni ravni upadel za 25 odstotkov. V tem primeru samozaposlenemu pripada 1.200 evrov pomoči mesečno.

Moratorij na posojila za pravne in fizične osebe: Ukrep naj bi veljal 12 mesecev.