Sestanek županj in županov prizadetih občin v poplavah

Dne 22. 8. 2023 je v organizaciji Skupnosti občin Slovenije potekal sestanek županj  in županov prizadetih občin v poplavah. Župani so se sestali v živo v Občini Nazarje, nekaj županj in županov pa se je pridružilo tudi na daljavo.

Uvodoma so udeležene pozdravili predsednik sekcije ostalih občin Nejc Smole, župan gostujoče občine Matej Pečovnik, ter predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič.

Predstavljene so bile dosedanje izvedene aktivnosti Skupnosti občin Slovenije:

  • ustanovljena Viber skupina vseh županj in županov,
  • pripravljen spletni obrazec za nudenje/prejemanje pomoči pri popisu škode,
  • objavljen poziv zbiranja denarnih donacij občinam, prizadetim v poplavah v avgustu 2023,
  • poslan poziv k zagotavljanju dodatnega strokovnega kadra za popis škode na pristojne institucije,
  • pripravljeni predlogi za interventno zakonodajo.

Zbrani so se strinjali, da je šifrant za popis škode, zastarel in neprimeren za učinkovito zbiranje podatkov. Prav tako so predvideni roki za javljanje škode popolnoma neizvedljivi, saj prizadete občine ne razpolagajo s potrebnim kadrom.

V teku sestanka so bili podani še nadaljnji predlogi za interventno zakonodajo.

Županje in župani ugotavljajo, da mora biti državni načrt na najbolj prizadetih območjih odprt še nekaj časa, saj v določenih občinah intervencijska dela še vedno potekajo. Če se bo državni načrt zaprl kmalu, naj ostane odprt vsaj v delu, ki se nanaša na ceste in vodotoke.

Izraženi so bili pomisleki zakaj se težka gradbena mehanizacija iz tujine že odpoklicuje, kljub dejstvu, da velika večina vodotokov še ni urejena in očiščena.

Pozvali so, da se lokalnim izvajalcem dovoli urejanje vodotokov, saj delo koncesionarjev ne zadostuje glede na trenutne potrebe na terenu.