Vlada RS je na 65. redni seji nadaljevala z obravnavo predlogov rešitev interventnega zakona

Vlada Republike Slovenije je na 65. redni seji dne 22. 8. 2023 nadaljevala z obravnavo predlogov rešitev interventnega zakona.

Ukrepi, vključeni v predlog interventnega zakona, predstavljajo predloge ministrstev in bodo pripomogli k omilitvi škode, nastale ob poplavah in zemeljskih plazovih avgusta 2023. Končni predlog zakona bo vlada potrdila predvidoma na četrtkovi seji.

Predlagane rešitve in ukrepi po eni strani spreminjajo in dopolnjujejo veljavne zakone, po drugi pa začasno uvajajo posebne ukrepe ali odstopajo od sistemske ureditve na več področjih. Predlagani ukrepi so usmerjeni v nujno obnovo poškodovane ali povsem uničene javne infrastrukture, v poenostavitev vrste postopkov in pridobivanja dovoljenj, poleg tega zakon vsebuje ukrepe za pomoč občinam, gospodarstvu ter prebivalkam in prebivalcem – tako neposredno gmotno prizadetim kot v smislu ohranitve delovnih mest.

Prav tako se je vlada seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU.

Vir: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj