Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona, GZ-1A

V Državnem zboru bo po skrajšanem postopku obravnavan predlog  Gradbenega zakona (GZ-1A), ki ga je vložil v obravnavo Državni svet. Cilj predloga zakona je uskladitev veljavnega gradbenega zakona na področju izdaje dovoljenj za objekte daljšega obstoja z ustavnimi določbami tako, da bo občina, kot eden izmed ključnih nosilcev urejanja prostora, sodelovala v postopku izdaje tega dovoljenja.

  • Besedilo predloga prilagamo TUKAJ.

Prosimo, da nam svoje stališče do zakona posredujete do srede, 30.8.2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.