POVABILO K SKUPNEMU JAVNEMU NAROČILU ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA OGREVANJE (1. 1. 2024 - 31. 3. 2027)

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v začetku leta 2023 pričela postopek javnega naročila za dobavo zemeljskega plina za ogrevanje za potrebe občin in ostalih javnih ustanov, ki ni bil uspešno zaključen.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

Naročilo se bo oddalo za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Prilogi k povabilu sta dostopni na povezavah – 1 in 2.

Rok za prejem pooblastil je 12. 9. 2023.

Za morebitna dodatna vprašanja vam je v sekretariatu SOS na voljo Neža Jager, neza.jager@skupnostobcin.si .