Objava osnutka Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo so objavili Nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje, ki določa osnovne politike, ukrepe in dejavnosti, ki v Sloveniji prispevajo k uresničevanju digitalnih ciljev za naslednje desetletje. Dokument si lahko pogledate TUKAJ.

Nacionalne strateške časovne načrte pripravljajo vse države članice Evropske unije z namenom uresničevanja Programa politike “Pot v digitalno desetletje“, ki določa cilje, ki se nanašajo na področja digitalnih kompetenc, digitalnih infrastruktur, digitalne preobrazbe gospodarstva in digitalnih javnih storitev. V Načrtu se posveča pozornost tudi temam digitalnega državljanstva, krepitve vodilnega položaja, zelenega prehoda in digitalnim pravicam.

K doseganju ciljev lahko pripomorejo tudi ukrepi, ki jih nameravajo izvajati deležniki izven državne uprave, z namenom krepitve digitalnih kompetenc, uvajanja digitalnih tehnologij in digitalizacijo poslovanja.

Pripombe, predloge ali dopolnitve k osnutku Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje lahko posredujete do vključno 19. septembra 2023 na elektronski naslov gp.mdp@gov.si.