Soglasje k Spremembam Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada

Vlada Republike je na redni seji odbora za gospodarstvo potrdila spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

Slovenski regionalno razvojni sklad (Sklad) ima za svoje poslovanje sprejete Splošne pogoje poslovanja (SPP), ki so pomembni predvsem pri izvajanju finančnih spodbud, ki jih izvaja Sklad. SPP sprejema nadzorni svet Sklada, začnejo pa veljati s soglasjem Vlade Republike Slovenije.

S spremembo obstoječih SPP bo prosilcem, ki financirajo projekte javne/lokalne infrastrukture omogočena daljša odplačilna doba, to je do 300 mesecev, kar bo občinam olajšalo izvedbo projektov. Spremenjeni SPP pa bodo z novo terminologijo in vsebinami že osnova za vsebine javnih razpisov ter izdajo sklepov pri izvajanju finančnih razvojnih spodbud na Skladu do konca letošnjega leta. S spremembo in dopolnitvami SPP bodo posodobljeni tudi obstoječi instrumenti finančnih spodbud, njihovi nameni, oblika in postopki dodeljevanja.

Vir: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, 5. 9. 2023