V Kranju prva razprava o predlogu sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

V prostorih Kovačnice v Kranju je 6. 9. 2023 potekala prva razprava za pripravo predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V imenu Skupnosti občin Slovenije se je srečanja udeležil župan Idrije, Tomaž Vencelj, član Predsedstva SOS, ki je imenovan v delovno skupino za oblikovanje nove zakonodaje.

Vsebinski poudarek na razpravi je bila vloga kohezijskih in razvojnih regij ter krepitev regionalnih struktur (razvojni svet regije, svet regije, razvojni svet kohezijske regije, regionalne razvojne agencije). Državna sekretarka Andreja Katič je izpostavila, da s spremembo zakona o skladnem regionalnem razvoju želijo opredeliti naloge kohezijskih in razvojnih regij ter okrepiti vloge regionalnih razvojnih agencij; opredeliti regijske projekte; urediti način financiranja; sistemsko urediti depreviligirana, obmejna in druga problemska območja; pripraviti strategijo regionalnega razvoja in določiti spremljanje in vrednotenje regionalne politike ter opredeliti medresorsko sodelovanje.

Javni razpravi v Kranju bodo sledile razprave po Sloveniji, naslednja že na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, v petek 15. septembra 2023. Teme naslednjih javnih razprav bodo še: obmejna in druga problemska območja, program razvojnih spodbud za enakomeren regionalni razvoj, opredelitev, financiranje; dogovori za razvoj regij, regionalni razvojni programi, opredelitev regijskih projektov, financiranje; indeks razvojne ogroženosti – umestitev v zakonodaji, določitev, spremljanje, namen ter spremljanje regionalnega razvoja, kazalniki in merila.

Foto: MKRR