Državni svetniki niso podprli omejitve števila zaporednih mandatov županov

Državni svet je 13. septembra ob obravnavi predloga dopolnitev zakona o lokalnih volitvah , ki ga je DZ predložila Piratska stranka s podporo več kot 5000 volivcev, ocenil, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Državni svetniki predlagajo DZ, da predlog dopolnitev zakona o lokalnih volitvah, ki omejuje število mandatov županj in županov na največ dva zaporedna mandata, zavrne. S tem se je Državni svet pridružil mnenjem Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in vlade.