Informacija o obsegu nepremičnin v lasti države, ki so kategorizirane kot občinske javne ceste na dan 31. 12. 2022

Ministrstvo za infrastrukturo je v mesecu juliju občinam posredovala seznam nepremičnin v lasti države, na njih pa potekajo kategorizirane občinske javne ceste. Ministrstvo bo predlagalo Vladi RS, da se navedena zemljišča brezplačno prenesejo na občine.

Vljudno vas prosimo, da pregledate spodnji seznam parcelj in nam v do petka 29.9 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si sporočite možne pripombe oziroma dopolnitve.