Pogajanja za povprečnino 24/25

V torek 19.9.2023 je potekal drug sestanek med predstavniki občin in ministrom za finance ter ministrico za javno upravo glede višine povprečnine za leti 2024 in 2025 in možnih spremembah financiranja občin. Na sestanku je vsaka stran predstavila svoja izhodišča in pričakovanja.

Kljub temu, da sta obe strani podali približevalne predloge, so bile razlike med predlogi še prevelike in dogovora ni bilo mogoče skleniti.

Dogovorjeno je bilo, da bo naslednji sestanek predvidoma naslednji teden, na katerem bodo ponovno poizkušali doseči sprejemljivo višino povprečnine.