Krožno gospodarstvo je proces

Kot navaja doc. dr. Urška Fric iz Fakultete za informacijske študije v Novem mestu v članku Specializirane revije za trajnostni razvoj ESG (stran 28) se je treba zavedati »da je krožno gospodarstvo proces in ni prisoten le takrat, ko se nekje pojavi nek odpadek. Premišljeno moramo torej razmišljati o tem, kakšne so možnosti, da odpadka ne bo oz. če bo, da bo le ta minimalen in čim dlje prisoten v procesu kot vir ponovne uporabe

Na področju krožnega gospodarstva so trenutno v uporabi številni izrazi. S slednjim se strinja tudi partnerski konzorcij CircularPSP, ki je dne 21.9.2023 organiziral 1. delavnico o taksonomiji krožnega gospodarstva. V okviru projekta bo v okviru javnega razpisa razvita nova zelena digitalna javna storitev in podatkovna platforma. Platforma bo kot projektni rezultat podpirala poslovne procese in delovne tokove za hitrejše in obsežnejše načrtovanje, naročanje in izvajanje inovativnih rešitev krožnega gospodarstva po vsej Evropi.

Skupnost občin Slovenije kot edini slovenski predstavnik v sklopu projekta tesno sodeluje z občinami in strokovnjaki širom Slovenije pri samih projektnih razvojnih aktivnostih in procesih ter prispeva k ozaveščanju področja.