Na Računskem sodišču RS o odpravljanju posledic poplav, plazov in neurij

Predsednica računskega sodišča Jana Ahčin se je 28. septembra 2023 srečala s predstavniki reprezentativnih združenj občin z namenom seznanitve s situacijo glede odprave posledic nedavnih poplav, plazov in neurij. Sestanka se je v imenu SOS udeležil predsednik, dr. Vladimir Prebilič.

Uvodoma so predstavniki računskega sodišča predstavili relevantno revizijsko prakso, opozorili na nekaj aktualnih ugotovitev iz revizijskega poročilo o učinkovitosti porabe EU sredstev za zaščito pred poplavami in opozorili na nekatere relevantne določbe veljavnih javnofinančnih predpisov, ki so občinam lahko v pomoč pri učinkovitemu ravnanju v zvezi z nastalo situacijo.

Predstavniki reprezentativnih združenj občin smo računsko sodišče seznanili z nekaterimi perečimi problemi kot so zaostrene razmere na področju možnosti zadolževanja, rast cen del in storitev, pridobivanja izvajalcev za izvedbo del in kadrovskih zmožnosti občin za izvedbo tako obsežnih sanacij in drugih aktivnosti, ki so predpogoj zanje.

*Foto: Računsko sodišče RS