Odlok o oprostitvi plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah

Na spletni strani e- Demokracija je bil objavljen predlog Odloka o oprostitvi plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah. Ta odlok podrobneje določa vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek za oprostitev plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah v letu 2023 in prvega obroka v letu 2024 zaradi poplav in plazov v avgustu 2023.

Morebitne pripombe na besedilo predloga nam posredujte do torka, 10. 10. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.