Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti prinaša tri sklope sprememb.

Najpomembnejša sprememba je podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti lokalnih skupnosti, da za pravne akte, ki so bili nazadnje spremenjeni in dopolnjeni oziroma je bilo vanje nazadnje poseženo do 1. maja 2023 (datum začetka uporabe aplikacije za vnos podatkov in neuradnih prečiščenih besedil), pošljejo, pregledajo in po potrebi dopolnijo podatke o teh pravnih aktih ter pripravijo oziroma uskladijo njihova neuradna prečiščena besedila v skladu s smernicami. Predlog uredbe prinaša tudi jasnejši zapis glede začetka opravljanja nalog upravljanja novega registra s strani javnega podjetja, ki nastopi šele po vzpostavitvi oziroma produkcijskem delovanju na novo razvitega RePALS v celoti, v vmesnem času pa je ključni sogovornik občin služba. S predlogom uredbe se uvajajo še nekatere manjše prilagoditve določb, ki so se izkazale za potrebne glede na dosedanjo prakso izvajanja uredbe in ugotovljene dileme pri tolmačenju določb.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog uredbe posredujete na info@skupnostobcin.si, najkasneje do 17. 10. 2023.