Tudi na četrtem sestanku brez dogovora za povprečnino

V petek, 6.10.2023 je potekal četrti sestanek v zvezi z dogovorom o višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Na sestanku so sodelovali minister za finance z ekipo, predstavniki ministrstva za javno upravo, SOS, ZMOS in ZOS. V imenu SOS sta se pogajalskega sestanka udeležila podpredsednik mag. Gregor Macedoni in generalna sekretarka Jasmina Vidmar.

Predstavniki lokalnih skupnosti so pozvali ministra za finance, Klemna Boštjančiča, za predstavitev predloga višine povprečnine, hkrati pa tudi sami predstavili izhodišče za določitev višine povprečnine. Le-ta bi po predlogu predstavnikov občin temeljila na 54 procentih dohodnine, znižane za sredstva, ki bi jih zaradi izravnave morala zagotoviti država. Minister je izjavil, da je predlagano izhodišče oziroma znesek občin previsok, saj država varčuje za zagotovitev sredstev za sanacijo infrastrukture zaradi poplav in plazov. Predstavniki vodstev asociacij so opozorili, da bodo tudi občine, ki so bile prizadete v letošnjih poplavah, še vedno morale pokrivati vse zakonske stroške. V letošnjih razmerah naravnih nesreč je bilo v poplavah in plazovih prizadetih 183 občin, zato je tudi zaradi njih treba popraviti znesek povprečnine, so še poudarili.

Po zaključku sestanka ni bil dorečen nov termin za pogajanja.