Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2024 in 2025

Ministrstvo za finance je pripravilo Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2024 in 2025, ki je z vsemi prilogami objavljen na tej povezavi. Prav tako objavljamo prejeti dopis ministrstva: