O zagotavljanju informacijske varnosti občin

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (v nadaljevanju: Urad) dne, 12.10.2023 organizirala seminar namenjen ozaveščanju in izobraževanju o nujnosti kibernetske varnosti ter najboljših praksah za zaščito občinskih sistemov in podatkov pred  kibernetskimi grožnjami.

Uvodoma je udeležence pozdravil dr. Uroš Svete, direktor Urada in predstavil nacionalni sistem kibernetske varnosti. Posebej je izpostavil novi 18. a člen Zakona o informacijski varnosti, ki določa obveznosti povezanih subjektov, med katere spadajo tudi občine in v letu 2024 predvideno implementacijo določb tega člena.

V nadaljevanju sta mag. Melita Šinkovec, vodja sektorja in Kory Golob iz Urada predstavila umestitev občin v sistem informacijske varnosti, pravne podlage za zagotavljanje informacijske varnosti, doseganje skladnosti z ZInfV in usklajenost s standardi. V razpravi so občine opozorile na kibernetske incidente, najpogostejše poskuse spletnega ribarjenja (phishing, smishing ) in zastavljale vprašanja vezana na prijavo kibernetskih groženj ali napadov pristojnim institucijam.