Predlog predpisa Odloka o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2023 - 2026

Na podlagi petega odstavka 183. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) Vlada
Republike Slovenije izdaja ODLOK o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leta 2023 -2026. Do predloga predpisa in v povezavi s tem v predvidene ukrepe lahko dostopate TUKAJ. Predlog se nahaja v javni razpravi za zainteresirano javnost.

Morebitne komentarje lahko v obliki predlogov posredujete v preglednici do 8. novembra 2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si