Predlog Zakona o sodiščih - PRIPOMBE OBČIN

Obveščamo vas, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog novega Zakona o sodiščih.

Pri prenovi sodniške zakonodaje se primarno zasledujeta cilja optimizacija sedanje mreže sodišč z vzpostavitvijo okrožnih sodišč kot osnovne organizacijske ravni na prvi stopnji sodišč in uvedba enega (enovitega) naziva prvostopenjskega sodnika. Enoviti sodnik bo imel po zakonu pooblastilo za sojenje v vseh zadevah, ki so sedaj v pristojnosti tako okrajnih kot okrožnih sodišč.

Predlog zakona je dostopen na povezavi TUKAJ, priloga pa TUKAJ. Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujete do petka, 3. 11. 2023 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.