Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona

Objavljamo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, ki je v zelo kratki javni razpravi in hkratnem medresorskem usklajevanju.

  • Predlog spreminja obstoječi 89. člen GZ-1, s čimer se ureja kadrovska problematika gradbenih inšpektorjev (dodana je možnost imenovanja oseb za gradbenega inšpektorja). Vsebina tega člena je bila medresorsko že usklajena z vsemi ministrstvi.
  • Predlogu je dodana sprememba 137. člena GZ-1, ki ureja postopno uvedbo sistema eGraditve pri posameznih upravnih organih na način, da bo sistem na območju celotne Slovenije vzpostavljen 6. januarja 2025. Po veljavni zakonodaji bi moral biti sistem eGraditev za vse pristojne upravne organe na področju graditve vzpostavljen 1. januarja 2024, vendar to iz objektivnih razlogov na celotnem območju Slovenije na enkrat ne bo mogoče zagotoviti. Na vzpostavitev eGraditve je poleg samega elektronskega poslovanja vezan:
  •  
  • zamik plačila komunalnega prispevka iz postopka izdaje gradbenega dovoljenja na fazo prijave začetka gradnje in
  • obveznost prijavljanja gradnje stavbe, ki je enostavni objekt, ki se s to določbo zamika na nov datum vzpostavitev sistema eGraditev in sicer 6. januar 2025.

Celotno besedilo predloga najdete TUKAJ.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe na predlog besedila pošljete do srede, 18.10.2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.