Obnova občin in urbanistična zasnova

Skupnost občin Slovenije je 17. oktobra organizirala posvet o urbanistični zasnovi (UZ). Uvodoma je zbrane pozdravil državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Jože Novak, ki je med drugim podal nekaj informacij o Zakonu o obnovi, ki je v postopku priprave in predvidenih rešitvah, ki bi jih naj vseboval. Nato je Bogdana Dražič, univ. dipl. inž. arh. predstavila vsebino in pomen UZ. Barbara Radovan in Jernej Červek iz Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) pa sta v nadaljevanju predstavila nov 131.a člen Zakona o urejanju prostora, ki je bil dodan s sprejetjem Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 v 16. členu.

Predstavitev MNVP tukaj.

Drugi del posveta je bil namenjen razpravi. Udeleženci so si bili enotni, da potrebujemo učinkovit sistem, ki bo omogočal hitro in strokovno ukrepanje za izdelavo sanacijskih OPPNjev. Izpostavili so tudi problematiko obstoječih hidroloških študij in poplavnih kart, ki so podlaga za izdelavo UZ. Le-te  so neveljavne, saj je na prizadetih območjih stanje popolnoma drugačno. Ne nazadnje so izpostavili tudi rigidnost obstoječe zakonodaje, ki sicer nudi rešitve, vendar za vzpostavitev stanja kot je bilo, kar pa ni mogoče v vseh prizadetih občinah, kjer bi potrebovali drugačne rešitve.