Predsednik SOS podpisal Dogovor o višini povprečnine za leti 2024 in 2025

V prostorih Ministrstva za finance je 7. 11. 2023 potekal slavnostni podpis Dogovora o višini povprečnine v letih 2024 in 2025, ki ga je v imenu Skupnosti občin Slovenije in njenih 183 občin članic podpisal predsednik, dr. Vladimir Prebilič. Dogovor vsebuje določbo o dodatnem financiranju stroškov dela v javnih zavodih.

Dogovor so poleg ministra Boštjančiča, ki začasno opravlja tudi vlogo ministra za javno upravo, podpisali še Peter Dermol, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije in Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije.

Povprečnina bo v letih 2024 in 2025 znašala 725 evrov, občine pa bodo poleg tega prejele še sredstva za kritje višjih stroškov dela – prihodnje leto bodo za ta namen prejele 20 milijonov evrov, leta 2025 pa 34 milijonov evrov. Ta sredstva bodo občine prejele v različni višini, glede na delež plač zaposlenih v občinskih javnih zavodih v primerni porabi.

V sklopu pogajanj za povprečnino je bilo dogovorjeno še, da se bo pričelo s pogovori o prenovi Zakona o financiranju občin, vlada pa ima potrebe občin v mislih tudi pri pripravi Zakona o obnovi po poplavah.

Foto: MF